Armales Transylvanorum - nemzetközi vándorkiállítás
 
"Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból" - nemzetközi vándorkiállítás. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelmi és Filozófiai Kara által létrehozott tárlaton több, mint félezer címeresleveléből láthatunk válogatást."Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból" - nemzetközi vándorkiállítás.
Kolozsvár – Debrecen – Budapest


A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófiai Kara közös szervezésében, többek között Kolozsvár Város Önkormányzata, a Debreceni Egyetem Történelmi Doktori Iskolája, a DE Hatvani István Szakkollégiuma, a Debreceni Egyetem Történész Hallgatóinak Egyesülete, a Kolozsvári Magyar Történész Hallgatók Egyesülete, valamint a Magyar Heraldikai és Genealógia Társaság támogatásával nemzetközi vándorkiállítás indult az erdélyi fejedelmek által adományozott címerekből, eredeti címereslevelek (armálisok) részleteinek fotómásolataiból. A kiállítás anyaga, amit Szálkai Tamás történész (Debreceni Egyetem) állított össze – bevezető tanulmánnyal és leíró szöveggel – Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból címmel, reprezentatív kötetben, az Attraktor kiadó gondozásában jelenik meg.

Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból
Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból
Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból


Az összeállítás több szempontból is egyedülálló: a hat magyarországi és romániai közgyűjtemény (Magyar Országos Levéltár, Budapest; Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen; Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, Debrecen; Kolozs Megyei Országos Levéltár, Kolozsvár; Református Egyházkerületi Levéltár, Kolozsvár; Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár)  anyagából válogatott ötven címer, illetve a tudományos igényű, de alapvetően a szélesebb közönségnek szánt bevezető tanulmány hároméves kutatómunka hozadékát osztja meg a nézőkkel és olvasókkal, többnyire nyomtatásban soha nem látott képekkel illusztrálva.

Legnagyobb eredménye azonban kétségkívül a határokat átívelő szakmai együttműködés megvalósítása, amelyben a fentebbi intézmények több tucatnyi munkatársa önzetlen, segítőkész munkájával járult hozzá a kiállítás és a kötet megvalósulásához. Céljuk a múlt értékeinek bemutatása, a kulturális-tudományos kapcsolatok létesítése mellett, a szélesebb közönség bevonása volt. A bemutatásra kerülő címerek, mint képi kulturánk hordozói, sajátos vonásokat hordoznak, mégis, az európai címertan rendszerébe tökéletesen illeszkedve, kifejezik európaiságunk történelmi gyökereit.

A kiállításnak az alábbi városok adnak otthont: Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagykároly, Nagyvárad, Debrecen, majd több magyarországi helyszín után végül Budapest is.

A kolozsvári ünnepélyes megnyitóra nagy érdeklődés mellett 2009. október 26-án 17 órakor került sor a Várostörténeti Múzeumnak otthont adó Szabók Bástyájában.

A kiállítás honlapja: http://armales.unideb.hu